VFB-kort

. VFB-dag van de tips op zaterdag 27 september. Alpheusdal, F. Williotstraat 22 in Berchem-Antwerpen. Programma: 9 uur: Koffie en bezoek aan de stands; 9u.30: Welkom door professor E. van Broekhoven, voorzitter VFB; 9u.40: Tegendraads beleggen met capitalawork - I. Nyssen, gedelegeerd bestuurder; Bedrijfsvoorstellingen, confrontatie met een financieel analist: Euronext - G. Moller, COO, member of the managing board - G. Bakelants, Inside Beleggen; CMB en/of Exmar - G. Bakelants, Inside Beleggen; Van de Velde - L. Markey, CFO - Mw. M. Watelet, ING; 11u.30: Pauze; 12 uur: Electrabel - P.H. de Vos, investor relations manager - professor R. van der Elst, bestuurder VFB; Brederode - B. de Corte, bestuurder - professor R. van der Elst, bestuurder VFB; 12u.40: Lunch en bezoek aan de stands. 14u.15: Noels concreet - G. Noels, hoofdeconoom Petercam; Tessenderlo Group - Chr. Vrebosch, director finance - Mw. G. Dusar, manager corporate communications - D. van Quathem, SG Bank De Maertelaere; EVS - J. Galloy, CFO - G. de Mesure, Delta Lloyd Securities; Docpharma - S. van Rompay, CFO - G. de Mesure, Delta Lloyd Securities; 16 uur: De tien van Fortis Investments - R. Vandorpe, De tien van KBC Securities - S. Pattyn, Moderator: professor R. van der Elst, bestuurder VFB; 17 uur: Einde. Inschrijving: door storting van 18 euro voor VFB-leden (lidnummer vermelden) of 25 euro voor niet-leden op rek. 220-0494578-11 van VFB VZW met vermelding van naam en voornaam en lidnummer voor 15 september. Koffie en broodjeslunch zijn inbegrepen. De ingeschrevenen ontvangen een toegangskaart en een situatieschets. Clubs kunnen nog aansluiten door overschrijving van 12 euro voor de club en 3,34 euro per lid op rek. 403-7065211-95 van VFB VZW (naam van de club vermelden en adressen van de leden opsturen). Individueel lidmaatschap kost 20 euro. Studenten betalen 9 euro (kopie studentenkaart opsturen). Leden ontvangen de Nieuwsbrief, kunnen deelnemen aan de VFB-activiteiten en krijgen kortingen op publicaties. Informatie: VFB, Pater Nuyenslaan 62, 2970 Schilde, tel. & fax: 03/353.18.67, e-mail: infoavfb.be . VFB-Trefpunt Antwerpen, Alpheusdal, F. Williotstraat 22 in Berchem-Antwerpen: op woensdag 3 september om 19u.30: 'Rendabel beleggen in moeilijke marktomstandigheden', door Johan Maet, international portfolio advisor Advicorp Londen. Inschrijving: door storting van 4 euro op rek. 142-0649457-67 van VFB-Trefpunt Antwerpen, met vermelding van lidnummer en telefoonnummer (syllabus en drink zijn inbegrepen). Wie ter plaatse inschrijft, betaalt 5 euro. Inlichtingen: Paul van den Eynden, tel.: 03/239.31.26. Deze rubriek valt onder de verantwoordelijkheid van de Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers.