vfb-rubriek Financiële theorie versus financiële realiteit

Van de Velde houdt op vrijdag 25 februari een analistenvergadering om de jaarresultaten toe te lichten. We weten nu al dat Ignace Van Doorslaer, de nieuwe algemeen directeur, opnieuw zal worden geconfronteerd met de vraag wat de groep met haar kaspositie van meer dan 40 miljoen euro zal aanvangen. De financiële theorie poneert immers dat eigen vermogen duurder is dan vreemd vermogen. De vraag is dus logisch vanuit een theoretisch standpunt, het antwoord is het eveneens, maar dan vanuit een bedrijfsstandpunt.