VHM bouwde vorig jaar bijna 3.000 sociale woningen

(tijd) - De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) en de door haar erkende lokale huisvestingsmaatschappijen investeerden vorig jaar voor meer dan 500 miljoen euro in bouw- en hypothecaire activiteiten en bouwden bijna 3.000 sociale woningen. Een en ander blijkt uit het jaarverslag van de VHM over 2001 dat onlangs werd verspreid.De VHM is belast met het toezicht op en de dienstverlening aan ongeveer 130 lokale sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale kredietvennootschappen. Ze staat, meestal via de lokale huisvestingsmaatschappijen, in voor de bouw van sociale woningen, die verhuurd of verkocht worden aan mensen met een laag inkomen.In 2001 investeerden de VHM, de lokale sociale huisvestingsmaatschappijen en de sociale kredietvennootschappen samen 508,77 miljoen euro in bouw- en hypothecaire activiteiten, ruim 70 miljoen euro meer dan het jaar voordien.Het grootste deel van het geld was bestemd voor de bouw van 2.933 nieuwe sociale woningen (+315), waarvan er 2.443 bestemd zijn om te verhuren (+445) en 490 om te verkopen (-130).Voor de eerste keer maakte de VHM gebruik van de mogelijkheid, waarin de Vlaamse Wooncode (1997) voorziet, om op de particuliere woningmarkt bestaande, kwaliteitsvolle woningen of appartementen aan te kopen, met de bedoeling die, eventueel na een beperkte aanpassing, als sociale woning te verhuren. Voor een bedrag van 20,21 miljoen euro kocht de VHM 267 woningen, vooral in de provincies Antwerpen en Limburg.De Vlaamse regering kondigde bij haar aantreden, in juli 1999, aan tijdens haar bestuursperiode 15.000 nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Eind 2001 had de VHM, volgens het jaarverslag, de bouw of aankoop van 5.367 woningen goedgekeurd. Ook gemeenten, OCMWs, intercommunales en het Vlaams Woningfonds kunnen aan dat programma meewerken.De Vlaamse minister van Huisvesting, Jaak Gabriëls (VLD), maakte zich enkele weken geleden nogmaals sterk dat het, door publiek-private samenwerking (PPS), mogelijk is de doelstelling tegen 2004 te halen. Na de vakantie zou daar bij voorrang werk van worden gemaakt. MD