VHM verlaagt hypoteekrente

(tijd) - Ingevolge de recente rentedalingen op de hypotecaire markt is ook de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) in staat haar tarieven te laten dalen voor hypotecaire leningen aan partikulieren en voor kopers van een sociale woning. De nieuwe basisrentevoet beloopt 6,5%. Daarop worden kortingen toegestaan naargelang het inkomen van de aanvrager. Het bodemtarief bedraagt 3,75%. Voor een lening van de VHM komen enkel partikulieren in aanmerking met een netto-belastbaar inkomen van minder dan 850.000 frank, vermeerderd met 40.000 fr. voor gehuwden en nog eens 40.000 fr. per kind ten laste. Verdere inlichtingen bij VHM, tel. 02/230.61.31.