VHM zet documenten voorbouw sociale woningen op het net

BRUSSEL (tijd) - De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) stelt via haar website www.vhm.be gratis alle standaarddocumenten ter beschikking voor het ontwerpen en bouwen van sociale woningen. Het ABC 2001 van de VHM richt zich in eerste instantie tot de sociale huisvestingsmaatschappijen, andere bouwheren en architecten. Vlaams minister Sauwens gaf onlangs aan de VHM de opdracht om zich te profileren als een kennis- en dienstencentrum voor de socialehuisvestingsector.In augustus vorig jaar richtte de VHM Woonnet op, een site voor de digitale ondersteuning en informatieverstrekking voor socialehuisvestingmaatschappijen. Als grootste bouwheer van woningen in Vlaanderen wou de VHM ook haar knowhow ter beschikking stellen van een ruim publiek. Daarom heeft de maatschappij de drie standaarddocumenten die nodig zijn voor het ontwerpen en bouwen van sociale woningen op het net gezet. Daarmee wil de VHM niet alleen de lokale socialehuisvestingmaatschappijen maar ook de lokale besturen, ontwerpers, aannemers, architectuurscholen bereiken. StandaardbestekHet eerste document is een algemene handleiding om opdrachtgevende besturen te begeleiden bij de contractuele benadering van alle betrokkenen bij huisvestingsprojecten, vanaf ontwerpfase tot einde-werkenfase. Het tweede deel omvat een 1.050 paginas groot standaardbestek voor de sector en deel drie bundelt aspecten als architecturale kwaliteit, prijsbewaking, comfort, planconcepten en sociale veiligheid.