Via een tontine in het koopcontract of een beding van aanwas in een af

zonderlijke akte verwerft de langstlevende van de kopers het deel van de overledene ingevolge een fictie.Deze clausules zijn zowel interessant voor samenwonenden als voor gehuwden.Het biedt een grotere bescherming dan een testament of een schenking.Wel zijn bij het overlijden registratierechten verschuldigd op het aandeel van de overledene.Gezien de recente gelijkschakeling van de successietarieven voor samenwonenden en gehuwden, zijn de tontine en het beding van aanwas fiscaal slechts interessant bij grotere vermogens.