Via energiereductie naar emissiereductie is de boodschap

Om de emissiereducties voor broeikasgassen te halen die ons land in de klimaatconferenties van Kyoto en Bonn werden opgelegd, verkiezen de Belgische bedrijven uit energie-intensieve sectoren het gebruik van convenanten, waarin met de overheden duidelijk wordt afgesproken wie wat doet tegen wanneer. Werken aan energie-efficiëntie staat dus centraal. Toch zal de emissiehandel wellicht ook zijn steentje bijdragen, net als andere flexibele mechanismen. De bedrijven moeten echter snel weten welke kant zij concreet opkunnen, want de tijd begint te dringen.Willem de Bock