Advertentie
Advertentie

VIB zorgt via uitzendsector voor tewerkstelling risicogroepen

Tussen 1 januari en eind september '98 heeft het project Vlaamse Interim Brug (VIB) gezorgd voor de tewerkstelling van 849 personen uit de zogenaamde risicogroepen. Het VIB-project streeft naar samenwerking tussen de 700 uitzendkantoren en sociale actoren, zoals OCMW's, centra voor deeltijds onderwijs, verscheidene VZW's en in mindere mate de VDAB. Zes provinciale coördinatoren zorgen voor een structureel samenwerkingsverband tussen de plaatselijke sociale actoren en de uitzendkantoren. De samenwerking moet de doelgroep van langdurig werklozen en laaggeschoolden leiden naar vacatures die de uitzendkantoren aangeboden krijgen. Van de 849 personen die tijdens de negen eerste maanden van vorig jaar aan een uitzendbaan konden geholpen worden (63 % mannen, 37 % vrouwen) kregen er nadien 114 een vast contract. De gemiddelde integratieduur bedroeg 58 dagen; het aantal gepresteerde RSZ-dagen 49.190 en het aantal lopende contracten per eind september '98 bedroeg 233. Vijfentachtig procent van de tewerkgestelden was Belg; 51 procent was jonger dan 25 jaar. Van de betrokkenen was 59 procent uitkeringsgerechtigd werkloos en 17 procent OCMW-klant. De meesten (79 %) waren laag geschoold .