Vic Anciaux: laatste VU-minister

(tijd) - Met zijn 64 jaar is Vic Anciaux (VU) de nestor van de Brusselse regering. Daarbij kan hij terugkijken op een goed gevulde politieke carrière. Deze huisarts heeft van 1965 tot 1995 ononderbroken in de Kamer gezeten. Zijn politieke hoogdagen beleefde hij in de Egmont-periode. In 1977 werd hij staatssecretaris voor sociale zaken en Nederlandse cultuur, eerst in de regering Tindemans II, daarna in de regering Vanden Boeynants. Twee jaar later werd Anciaux voorzitter van de Volksunie, een mandaat dat hij tot in 1986 bekleedde. In die functie had hij het moeilijk om minimalisten en maximalisten met elkaar te verzoenen. Bij de oprichting van de Brusselse instellingen in 1989 werd Anciaux staatssecretaris voor energie, dringende medische hulpverlening en de brandweer. Deze keer moet hij het stellen met wetenschappelijk onderzoek en energie. Als lid van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is hij bevoegd voor kansarmoedebestrijding, gezondheidszorg, migrantenbeleid, begroting en personeelszaken. Anciaux is de enige minister die de VU na de verkiezingen nog telt. Zoon Bert Anciaux is nu voorzitter van de Volksunie.