Advertentie
Advertentie

Vier ekonomen zoeken strategisch plan voor de Belgische ekonomie

(tijd) - Vier ekonomen hebben een interessant boek geschreven waarin zij op een soms originele manier de prestaties van de Belgische ekonomie evalueren. Hoewel de titel dit suggereert, schetsen de auteurs geen pasklaar strategisch plan met konkrete aanbevelingen. Wel bieden zij een diagnose aan en soms zelfs suggesties voor het beleid, die de politici, sociale partners en ondernemers kunnen helpen om de nodige maatregelen te treffen.In een eerste hoofdstuk schetst Filip Abraham, hoogleraar aan de KU Leuven, de verschuivingen in de internationale omgeving. Hij zegt dat de wereldekonomie evolueert naar een systeem van handelsblokken die met elkaar konkurreren. De industrie van de Europese Unie (EU) verloor in de voorbije decennia marktaandeel. Dit gold niet alleen voor arbeidsintensieve produkten maar ook voor hoogtechnologische produkten. De dienstensektor hield beter stand.