Vier grote uitdagingen voor nieuwe Amerikaanse president

De nieuwe Amerikaanse president en het Kongres zullen begin volgend jaar met vier belangrijke uitdagingen gekonfronteerd worden omdat de wereldekonomie belangrijke strukturele veranderingen heeft ondergaan. Zij zullen zich moeten aanpassen aan de internationalizering van de Amerikaanse ekonomie, zij moeten een antwoord vinden op de globalizering van de technologie, zij moeten de ekonomische onevenwichten rechttrekken en de spanning tussen ekonomie en veiligheid moet verminderen.