Vierdaagse werkweek voor lokale ambtenaren

(tijd) - Ook de ambtenaren van de gemeenten en provincies zullen binnenkort van het recht op een vrijwillige vierdaagse werkweek kunnen genieten. Dat staat alvast in een ontwerp van wet dat gisteren door de ministerraad werd goedgekeurd. De federale regering voert daarmee een onderdeel uit van de op 8 mei met de ambtenarenbonden afgesloten conventie. Alle overheden beloofden toen de invoering van het recht op een vierdaagse werkweek te onderzoeken. In de federale diensten bestaat dit systeem al.