Advertentie
Advertentie

Vierfasenmodel

De beschrijving van het 'vierfasenmodel voor organisatieverbetering' van Hardjono neemt negen pagina's in beslag. Wat hier volgt is dus maar een beknopte samenvatting van de theorie. De vier cirkels stellen het materieel, commercieel, socialisatie- en denkvermogen van de ondernemingen voor. Omdat de vier onmiskenbaar met elkaar verbonden zijn, liggen de cirkels rond elkaar. Basiskeuzes voor de bedrijfsleider liggen in de vier kwadranten: interne en externe oriëntatie en oriëntatie op beheersing of verandering. Uitgangspunt is dat op elke as gestreefd moet worden naar een balans tussen de twee oriëntaties. Wanneer een manager voor een bepaald bedrijfsonderdeel de nadruk legt op de combinatie tussen beheersing en interne oriëntatie, komt de nadruk op de effectiviteit van de onderneming te liggen. Op dezelfde manier kan gewerkt worden aan de efficiency (productiviteitsverbetering), flexibiliteit en creativiteit van het bedrijf. Aan de uiteinden van de pijlen staan de mogelijke negatieve effecten wanneer te veel in een bepaalde richting gewerkt wordt. De draaiende pijl tenslotte moet de dynamiek van het systeem weergeven. Bedoeling is dat het model ronddraait, zodat elk bedrijfsonderdeel afwisselend vanuit een verschillende oriëntatie onder handen genomen wordt. Het voordeel van het model ligt volgens Hardjono vooral in het feit dat een manager niet verplicht wordt om louter in één richting te denken. 'Een bedrijfsleider kan op die manier zijn verschillende business units in een andere richting bijsturen. In de ene afdeling kan de nadruk liggen op het verhogen van de efficiency, in een andere op de flexibiliteit. En als de markt het vraagt, kan je een paar stappen terug gaan in het model.'