Vietnamezen betalen met gastarbeid schulden aan Sovjetunie terug

MOSKOU (anp) - Ze zijn jong en werken harder dan Duitsers, maar dat is niet de belangrijkste reden voor de aanwezigheid van talrijke Vietnamezen in de Sovjetunie. Het Aziatische land betaalt met de "levering' van goedkope arbeidskrachten de schulden terug, die het bij Moskou aanging om de oorlog tegen de Verenigde Staten te betalen.