Vijf eeuwen cartografie van Parijs

In een fascinerende tentoonstelling kun je in de Franse hoofdstad twee parallelle verhalen volgen: dat van de stad én dat van de blik op de stad en haar ruimtelijke ordening. Ieder type kaart is immers een uitspraak over ruimte en stedelijkheid. De kaart is het kind van de drukpers: ze hoort niet thuis in de schilderkunst, maar in het atelier van de graveur. De kaart is van papier en moet gelezen worden veeleer dan bekeken. Iedere kaart is een tekst, veeleer dan een tafereel.