Vijf ministers voltooien werkgelegenheidsplan voor EU-Commissie

(tijd) - De vijf ministers die in het federale België verantwoordelijk zijn voor het werkgelegenheidsbeleid, stelden donderdag het Nationale Actieplan voor de Werkgelegenheid voor. België moet dat plan, net zoals elke andere EU-lidstaat, voor 1 mei aan de Europese Commissie bezorgen. Het plan geeft een overzicht van de maatregelen die op alle overheidsniveaus genomen werden om de werkgelegenheid te bevorderen.