Advertentie
Advertentie

Vijf nieuwe referentie-indexen voor woonkredieten

(tijd) - Kredietinstellingen in ons land beschikken vanaf 1 januari 1999 over vijf nieuwe referentie- indexen om de tarieven van hun woonkredieten te bepalen en aan te passen, naast de vijf bestaande indexen. De indexen waarborgen een strikte koppeling tussen de marktrente en de hypotheekrente. Tarieven van woonkredieten die in euro worden uitgedrukt, zullen op basis van de tien Belgische indexen bepaald worden. Met deze bepalingen wijzigt de ministerraad vandaag het koninklijk besluit (KB) van 11 januari 1993 betreffende de referentie-indexen van woonkredieten. Die indexen zijn gebaseerd op de tarieven van Belgische schatkistcertificaten en lineaire obligaties (OLO's) en weerspiegelen dus de marktrente. De nieuwe hypotheekrente bij een herziening is het verschil tussen de oude rente en de evolutie van de referentie-index.