Vijf schadeverzekeraars richten arbitragerechtbank op

BRUSSEL (tijd) - De verzekeringsmaatschappijen ASLK, Mega, P&V, Omob en de Federale Verzekeringen roepen een arbitragekamer in het leven waarlangs hun cliënten geschillen kunnen beslechten. De verzekerden ontlopen zo de enorme gerechtelijke achterstand waarin geschillen, ook over relatief kleine schadegevallen als bijvoorbeeld auto-ongevallen, vaak verzeilen. Het initiatief slaat op zowat 35 procent van de verzekerden in België.Het initiatief voor de verzekeringsarbitrage komt van Legibel, een economisch samenwerkingsverband waarin de genoemde verzekeraars al langer de verzekering rechtsbijstand van hun cliënten bundelen. Legibel verwierf op die manier een grote ervaring inzake geschillenregeling. Wie vandaag in een conflict verzeilt rond een schadegeval, het typisch voorbeeld is een auto-ongeval waarbij niemand een fout erkent, heeft nu slecht twee opties. De verzekeringsmaatschappijen kunnen proberen een minnelijke schikking uit te werken, of, indien dat niet lukt, een rechtszaak aanspannen.