Vijfde staatshervorming gekneld tussen Vlaamse resoluties en Waals 'njet'

(tijd) - 'Onbespreekbaar', noemen de Franstaligen in koor - én in het Nederlands - de vijf resoluties waarin een ruime meerderheid in het Vlaams Parlement zijn visie op de verdere staatshervorming neerschreef. Om te tonen dat het ze ernst is, weigerden ze vorige maand ook maar één 'communautair' grondwetsartikel herzieningsrijp te verklaren. Tot in den treure herhalen zij geen vragende partij te zijn voor een nieuwe staatshervorming. De afwijzingsretoriek moet vooral verbergen dat ook de Franstaligen wel degelijk een communautaire eisenbundel hebben.Enkele jaren geleden was het in Vlaanderen mondgemeen dat in 1999 een nieuwe 'communautaire ronde' op de agenda zou staan. De Financieringswet van 1989, zo heette het, moest na tien jaar worden herzien. Dat zou de kapstok zijn om de vijfde staatshervorming sinds 1970 aan op te hangen. Intussen weet men beter: de Financieringswet hoeft niet te worden herzien. Weliswaar loopt eind dit jaar de overgangsfase af, waarin het voor Vlaanderen nadelige dotatiestelsel werd vervangen door een restornostelsel, maar de definitieve fase sluit daar naadloos op aan, zonder dat aan de wet ook maar een jota moet worden veranderd.