Vijfde van wereldbevolking leeft van minder dan 1 dollar per dag

WASHINGTON (reuter) - Meer dan een vijfde van de wereldbevolking moet rondkomen met minder dan één dollar per dag. Dat blijkt uit een rapport over de armoede van de Wereldbank. De bank stelt vast dat het aantal mensen dat in extreme armoede leeft is afgenomen, maar dat het aantal mensen dat het dagelijks met minder dan één dollar moet leven is toegenomen.Meer dan 90 procent van 's werelds armsten leeft in Zuid-Azië, sub-Sahara Afrika, op het Chinese platteland, in Centraal-Amerika of in Brazilië. De meerderheid van hen leeft op het platteland, maar rond de eeuwwisseling wonen de meeste armen in steden. In al deze regio's, met uitzondering van de landen ten zuiden van de Sahara, zal de verwachte economische groei de regeringen helpen in hun strijd tegen de armoede.