Advertentie
Advertentie

Vijfpuntenplan voor Belgische spoorwegen

1- De kwaliteit van het reizigersvervoer. De NMBS moet niet onderdoen voor haar Europese collegas in stiptheid en regelmaat, ondanks de talrijke klachten van pendelaars. Maar de communicatie lijkt nergens op. Als een trein pech heeft, is het vaak tergend lang wachten alvorens de bestuurder of de begeleider de passagiers vertelt wat er aan de hand is. Treinen en stations zijn vuil. Euvels die al jaren bekend zijn, maar waar niets aan gedaan wordt.2 - De niet-kernactiviteiten van het spoor. De NMBS moet uitklaren of zij een multimodale transportgroep wil worden of niet. Zo ja, zet daarvoor de nodige management- en financiële capaciteit in. Indien niet, doe dan zo snel mogelijk ABX - en eventueel Interferry-Boats (IFB) van de hand. De overheid als grootste aandeelhouder moet hier een duidelijk keuze maken voor een langetermijnstrategie, op voorstel van de directie.3 - De rol van de vakbonden en het personeel. De vakbonden werden uit de raad van bestuur gekegeld door de nieuwe spoorwet, maar daarmee is het probleem van de syndicale macht binnen de NMBS niet opgelost. Het overlegmodel dat Schouppe uitwerkte met de vakbonden heeft zijn tijd gehad. Het kostte niet alleen veel geld, maar leidde ook tot immobilisme. Het is de hoogste tijd dat de vakbonden het statuut bespreekbaar durven maken en het belang van de onderneming niet ondergeschikt maken aan kortetermijnvoordeeltjes voor hondstrouwe leden.4 - De depolitisering van het bedrijf en zijn strategie.De nefaste 60-40 regel waarbij verhoudingsgewijs evenveel moet worden geïnvesteerd in Wallonië als in Vlaanderen moet verdwijnen. Hij leidt enkel tot verspilling van schaarse middelen. Er moeten verschillende objectieve criteria komen voor investeringen voor het binnenlands vervoer, dat een opdracht van openbaar nut heeft, en voor investeringen voor het goederen- en hogesnelheidstransport dat een commerciële finaliteit heeft en dus bloot staat aan internationale concurrentie.5 - De schuldenlast en de jaarrekeningen. Maak korte metten met de bijzonderheden van de NMBS-boekhouding. Hoewel perfect legaal, geven ze geen correct beeld van de economische realiteit. Bovendien zorgen ze ervoor dat de verdenking van geknoei nooit verdwijnt. Transparantie biedt op lange termijn enkel voordelen. De overheid moet het grootste deel van de NMBS-schulden overnemen, maar daar ook verplichtingen tegenover stellen. De ingewikkelde en toekomstbelastende TGV-Financière constructie moet ten laste komen van de staat. Wegen, spoorlijnen en landingsbanen bouwen is een taak van de overheid. GUM