Advertentie
Advertentie

Vijftien landen vormen kern in strijd tegen ontbossing

(tijd) - De internationale gemeenschap spitst haar pogingen om de belangrijkste dichte wouden te beschermen best toe op 15 landen. Dat staat te lezen in een studie die het milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) maandag publiceerde. Op basis van satellietbeelden stelde het UNEP vast dat 80 procent van het overblijvende dichte woud op aarde in 15 landen ligt. Deze groep bestaat onder meer uit Rusland, Canada, Brazilië, de Verenigde Staten, Kongo, China.Volgens het UNEP levert een concentratie van de milieu-inspanningen meer resultaat op dan een alomvattende strijd voor het behoud van alle dichte wouden. Tenzij er een mirakel gebeurt en de mensen en de overheden hun houding veranderen, zijn de resterende dichte wouden gedoemd te verdwijnen, waarschuwt UNEP-directeur Klaus Toepfer. We beseffen dat we onmogelijk alle waardevolle wouden kunnen beschermen. Dus kunnen we het best strijden voor het behoud van die gebieden die de grootste kans op behoud hebben.De studie wijst uit dat veel van de dichte wouden, zoals in Bolivië en Peru, weinig druk ondervinden van menselijke factoren, zoals bevolkingsgroei. Naar schatting 88 procent van de dichte wouden zijn nauwelijks bevolkt, becijfert het UNEP. In landen als China en India ligt de economische en ecologische druk wel hoog en moet de internationale gemeenschap harder ingrijpen om een verergering van de situatie te voorkomen. De 15 landen hebben gezamenlijk een beboste oppervlakte van 2,3 miljard hectare of 30 procent van hun oppervlak. In absolute cijfers spant Rusland de kroon met 670 miljoen hectare bebossing. Op ruime afstand volgen Canada (369 miljoen hectare), Brazilië (362 miljoen) en de Verenigde Staten (237 miljoen). Relatief spannen Indonesië en Kongo de kroon; in beide landen maakt het dichte woud 49 procent uit van hun oppervlakte. EZHet rapport staat op internet: ftp://www.na.unep.net/pub/closedforest/