Vijftigplussers zijn slachtoffer van stereotypen

(tijd) - Het brugpensioen moet minder aantrekkelijk gemaakt worden. Dat is de enige manier om tot een leeftijdsneutrale arbeidsuitstoot te komen, zo menen Jan Denys en Peter Simoens, arbeidssociologen van het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA, KU Leuven). Denys en Simoens doen die aanbeveling in het boek 'Wie werkt nog na vijftig?' dat gisteren verscheen.Vijftigplussers hebben zich de voorbije decennia massaal laten verleiden om uit het arbeidsproces te treden. Het discours was simpel: de oudjes mochten op rust, het (te beperkt beschikbare) werk moest naar jongeren gaan. Ouderen, zowel werknemers als werklozen, zijn volop het slachtoffer van leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Op grond van foutieve stereotypen ('ouderen bieden weerstand tegen verandering' - 'ze zijn te duur en te traag' - 'ze zijn niet creatief') worden ze uit de arbeidsmarkt gewerkt.