Advertentie
Advertentie

Violen nog niet volledig gestemd over politiehervorming

(tijd) - Er blijven interpretatieverschillen bestaan over wat nu juist moet verstaan worden onder de 'geïntegreerde politiestructuur' waar het Dutroux-rapport het over heeft. Zo blijft de PSC vasthouden aan een ouder voorstel dat enkel de oprichting van één corps voor de geïntegreerde politie voorziet. Voor de eerstelijnspolitie kan volstaan worden met 'een organische versterking van de samenwerking' tussen gemeentelijke politie en rijkswacht.Premier Dehaene zei zondag dat er voor de parlementaire vakantie een volledig draaiboek zal klaar liggen voor de hervorming van de politiediensten. Tegelijk beloofde hij een nieuw meerjarenplan met extra middelen voor Justitie. Een en ander wordt de inzet van een bijzondere ministerraad. Tegelijk waarschuwden hij en minister De Clerck tegen overhaasting. De hoop dat de nieuwe politiestructuur in zes maanden tijd op poten kan gezet worden is niet realistisch is. Het zal wel enkele jaren duren alvorens de nieuwe structuur volledig operationeel is, ook al omdat waarborgen voor de nodige democratische controle op de nieuwe eenheidspolitie moeten worden ingebouwd.