Advertentie
Advertentie

Virgin Express dreigt met exodus naar Groot-Brittannië

(tijd) - Virgin Express verhoogt de druk op overheid en vakbonden en dreigt ermee het ondernemingsonvriendelijke en dure België te ruilen voor de Britse of Ierse sociaal-economische hemel. De toenemende syndicale vijandigheid, de aanhoudende controles van sociale inspectie en BOB in verband met de buitenlandse piloten en de reeds lang bekende hoge loonlasten, worden Ornstein en de zijnen stilaan te veel. Vraag is of de woorden ook omgezet worden in daden.Bereidt Virgin Express werkelijk een vertrek uit België voor of speelt algemeen directeur Jonathan Ornstein een spelletje blufpoker om overheid en vakbonden alsnog tot concessies te dwingen? In een gesprek met de gezaghebbende krant Financial Times ventileerde Ornstein woensdag zijn ongenoegen over de hoge personeelskosten in ons land en wat hij een excessieve overheids- en vakbondsbemoeienis noemt. Een luchtvaartmaatschappij leiden in België is op lange termijn 'erg moeilijk, zoniet onmogelijk', aldus de algemeen directeur.