Advertentie
Advertentie

Virusmeldpunt voor KMOs

Het NCMV opende zopas, in samenwerking met de informaticadienst CIP-KMO, een virusmeldpunt voor zijn leden-zelfstandigen en KMOs. Aanleiding zijn de problemen met het toenemend aantal internetvirussen waarvan sommigen ernstige economische schade kunnen aanrichten.KMOs-NCMV-leden die een verdachte mail binnenkrijgen, kunnen die ongeopend mailen naar het internetadres virusmelding@kmonet.org. Daar wordt nagegaan of het inderdaad gaat om een virus dan wel om loos alarm. Vanuit het centrale meldpunt, wordt indien nodig een waarschuwing rondgestuurd.Informatie is te vinden op www.kmonet.beNieuw Fiscaal Memento is beschikbaarHet Fiscaal Memento, een jaarlijkse publicatie van de Studie- en Documentatiedienst van het Ministerie van Financiën, is sinds kort in zijn nieuwe uitgave verkrijgbaar. In deze publicatie vindt u een overzicht van het geheel van de fiscale beschikkingen in België. Omdat de behandelde materie zeer complex is, zijn niet alle bijzondere regelingen opgenomen. Maar omdat de hoofdlijnen en de meest voorkomende gevallen beschreven worden, kan het boek toch een interessant werkmiddel zijn. De publicatie bestaat uit drie delen: directe belastingen, indirecte belastingen, en bijzondere fiscale stelsels (onder meer coördinatiecentra) met daarbij het fiscale stelsel van het langetermijnsparen (levensverzekering, groepsverzekering, pensioenfondsen, ...).Het Fiscaal Memento is teverkrijgen door storting van 250 frank op het rekeningnummer 679-2004098-78 van hetHoofdbestuur der Belastingen, 1010 Brussel met vermelding Studiedienst-Fiscaal Memento nr. 12/00. De publicatie kan ook afgehaald worden op de Studiedienst, Financietoren, 29ste verdieping,Kruidtuinlaan 50, 1010 Brussel.Open Bedrijvendag komt eraanOp 1 oktober vindt de tiende editie van de Open Bedrijvendag plaats. In het kader van dit jubileum worden tal van festiviteiten georganiseerd. In de Benelux namen vorig jaar 685 bedrijven deel aan de dag, en zij kregen meer dan 2 miljoen bezoekers over de vloer. In Vlaanderen bezochten 735.000 bezoekers de meer dan 200 deelnemende bedrijven uit diverse sectoren. Bedrijven die het publiek op 1 oktober een kijkje achter de schermen willen gunnen, zijn nog steeds welkom.Inlichtingen: 070/22.22.55Fiscale vrijstelling voor wetenschappelijk onderzoekIn het Belgisch Staatsblad van 6 mei verschenen modellen van attesten (en een formulier tot aanvraag van de attesten), die bij de aangifte voor de inkomstenbelastingen gevoegd moeten worden om te kunnen genieten van de fiscale vrijstelling voor wetenschappelijk onderzoek, zo meldt het sociaal secretariaat SD Worx. De winsten van ondernemingen worden, onder bepaalde voorwaarden, fiscaal vrijgesteld voor een bedrag van 444.000 frank per bijkomend aangeworven voltijds personeelslid dat in België wordt tewerkgesteld voor onder meer wetenschappelijk onderzoek of de uitbouw van het technologisch potentieel van de onderneming. Het bedrag van deze vrijstelling wordt nu opgetrokken tot 888.000 frank als de nieuw aangeworven persoon een hooggekwalificeerd onderzoeker is die voor wetenschappelijk onderzoek wordt tewerkgesteld.Meer informatie vindt u op de website van de Diensten van de Eerste Minister inzake wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden:http://www.belspo.be/Oproep Finexpo-dossiers te deblokkerenHet VBO, Fabrimetal en de BVB riepen de regering op een einde te maken aan de blokkering van de Finexpo-dossiers. Het stabiliseringsmechanisme Finexpo is een instrument voor de exportfinanciering. Zijn tussenkomst is afhankelijk van het verschil tussen de gestabiliseerde en gewaarborgde rentevoet en de rentevoet waartegen de banken zich herfinancieren op de kortetermijnmarkt, vermeerderd met een bankenmarge. Er bestaat een politieke wil om deze marge te verlagen. Het is volgens de werkgevers echter onaanvaardbaar dat de ondernemingen, hun concurrentievermogen en de werkgelegenheid in het gedrang worden gebracht om een politieke beslissing door te drukken.