Visaanvoer bedroeg in '90 bijna 3 mrd. frank

OOSTENDE (belga) - Uit cijfers die zondag bekend werden gemaakt, blijkt dat Zeebrugge, Oostende en Nieuwpoort vorig jaar gezamenlijk 32.108 ton vis aanvoerden. Dat is een toename met 1.358 ton of 4,4% in vergelijking met 1989. Visserijkringen blikken dan ook tevreden terug op het voorbije jaar, maar blijven waakzaam. Zo bestudeert de Oostendse Rederscentrale momenteel het nut van bijkomende vangstbeperkingen.