Visbestand in Noordzee wordt nog niet beschermd

BRUSSEL (tijd) - Hoewel ze ervan overtuigd zijn dat het met de visbestanden in de Noordzee dramatisch gesteld is, zijn de EG- visserijministers er eergisteren voor teruggeschrokken de vereiste maatregelen te nemen om die bestanden te beschermen. De druk van de nationale vissersorganizaties was blijkbaar te groot. Op 19 december buigen de ministers zich opnieuw over een aantal beschermende maatregelen die door de Europese kommissie werden voorgesteld.