Visie van een ondernemer: "de weg in het midden'

Een visie geven op de toekomst is zeer delikaat. Prognoses voor de toekomst zij n meestal gebaseerd op trends van vandaag en gisteren. Toch is het zonder meer duidelijk dat het laatste decennium van dit millennium al even spannend zal worden als de eerste decenia van deze eeuw met de Eerste Wereldoorlog en de Russische Oktoberrevolut ie van 1917.