Visvangstkwota 1990 hoger en lager

BRUSSEL (tijd) - Na anderhalve dag ononderbroken vergaderen bereikten de EG-ministers voor het visserijbeleid gisterenmiddag voor 1990 een akkoord over de totaal toegestane vangsthoeveelheden in de gemeenschappelijke visserijwateren en over de verdeling hiervan in nationale kwota. De Belgische kwota liggen al naargelang de vissoort hoger of lager dan in 1989. Staatssekretaris Paul De Keersmaeker beweerde dat dank zij zijn tussenkomst de oorspronkelijke voorstellen van de EG-kommissie in een voor België gunstige zin gewijzigd werden.