Vivat Academia (juli-september)

Taal en schaal in het werelddorp; Ethiek in het Europees tertiair onderwijs ook een kwestie van taal; Michel Houellebecq, Celine van de 21ste eeuw?Budget Week (30/09/2002)Boordtabel van de financiële markten en commentaar; Cortal wordt Frans: wat verandert er voor de klanten?Courrier Hebdomadaire (oktober)Lévaluation des politiques publiques: six études de cas au niveau fédéral.Le Nouvel Observateur (3/10/2002)Krach boursier, croissance cassée, emplois sacrifiés: ces financiers qui ont coulé léconomie; Docteur George & Mister Soros; France: Raffarin gouverne-t-il vraiment?; Irak: la bataille de lor noir; Quand le terrorisme islamique frappait Paris.Rechtskundig Weekblad (5/10/2002)De toepassing van de algemene reglementering overheidsopdrachten op privaatrechtelijke (onderwijs)instellingen na het Cambridge-arrest van het Hof van Justitie.ESB (27/09/2002)Werkt het persoonsgebonden reïntegratiebudget?; Overheidsinformatie: er kan nog meer bij; Loonflexibiliteit Europa hoger dan in VS.Trends (3/10/2002)De toekomst van Vlaanderen: jongeren & ondernemen; Interview Monique Leys: het moeilijke leven van een effectenbankier; Brantano zoekt een overnemer: maar is de bruid wel aantrekkelijke genoeg?; Strenge autoverzekeraars: duurdere autopremies en meer weigeringen; (bijlage) Cash: Oktober=bodemmaand; Alarm bij Alcatel; Delhaize zonder tanden.