Vivendi Environment: minder defensief nutsaandeel

De koersen van nutsaandelen bevinden zich, gemiddeld genomen, weer op de niveaus van voor de WTC-aanslagen op 11 september. De nutsaandelen zijn gegeerd wegens hun defensieve karakter. Dat niet alle nutsbedrijven bestand zijn tegen een economische achteruitgang, bleek uit de halfjaarresultaten van Vivendi Environment.De Franse nutsgroep waarschuwde dat de verwachte stijging van de operationele winst van 14 procent in 2001 onrealistisch is. De afvaldivisie lijdt het meest onder de tragere economische groei. De winstmarge daalde in het eerste halfjaar van 7,3 tot 6,7 procent op jaarbasis door lagere papierprijzen in Frankrijk en moeilijke omstandigheden voor toxisch afval in de VS. Van alle divisies is de afvaldivisie de meest conjunctuurgevoelige, door het grotere aandeel van privé-ondernemingen in het klantenbestand. De afvaldivisie is goed voor 20 procent van de omzet.Opmerkelijk is dat ondanks de verslechtering van de economische vooruitzichten, de premie waartegen Vivendi Environment noteert tegenover de sector is gestegen. In mei verwachtten analisten een winst voor 2001 van 2 euro per aandeel. Tegen een toenmalige koers van 48 euro, betekende dit een koers-winstverhouding van 24. Inmiddels is de koers afgekalfd tot 44 euro, maar ook de verwachte winst is gedaald tot 1,5 euro. De koers-winstverhouding steeg hierdoor tot 28. Ter vergelijking, bij grote concurrent Suez bleef de koers-winstverhouding in deze turbulente periode stabiel rond 20. De waardering van Suez ligt historisch lager doordat het actief is in de elektriciteitsmarkt, die gekenmerkt wordt door lage groei en dito marges. Bovendien komt 20 procent van de waardering van Suez uit niet-strategische participaties. Deze zijn in dit klimaat moeilijk te realiseren. Vivendi Environment mag dan in het nutssegment gevoeliger zijn voor een recessie, het blijft in vergelijking met de markt een defensief aandeel. 70 procent van de omzet wordt gerealiseerd dankzij lokale besturen, terwijl 48 procent van de omzet gehaald wordt uit de weinig conjunctuurgevoelige waterdivisie. Het management blijft trouwens uitgaan van een tweecijferige groei van de operationele winst in 2001 en handhaaft de doelstellingen op middenlange termijn.Suez en Vivendi Environment verdelen al lange tijd het marktleiderschap in de lucratieve watermarkt. De inhaalrace die het Duitse RWE maakt, is echter indrukwekkend. Na vorig jaar Thames Water te hebben ingelijfd, neemt RWE nu ook de Amerikaanse watergroep American WaterWorks over. American WaterWorks bekleedt een leiderspositie in de gereguleerde watermarkt, maar ambieert ook groei in de niet-gereguleerde markt. RWE hoopt met de overname een graantje mee te pikken in de verwachte consolidatie en privatisering van de watermarkt. Terwijl RWE tegen 19 keer de winst van 2001 noteert, telde RWE voor de overname 28 keer de winst van 2000 neer. De overname is dus zeer duur, maar toch ging de koers sinds de bekendmaking 10 procent hoger. Analisten vreesden voor een (nog) duurdere overname, zoals een Spaanse elektriciteitsonderneming. Zelfs na de overname van de American WaterWorks heeft RWE nog altijd 10 miljard euro cash. Sommigen roepen op deze liquide middelen uit te keren aan de aandeelhouders door een inkoop van eigen aandelen of de uitkering van een superdividend. CDR