VIZO hekelt oneerlijke concurrentie VDAB op vlak van KMO-opleiding

ANTWERPEN (tijd) - 'De Vlaamse overheid moet orde scheppen in haar opleidingsbeleid voor KMO en zelfstandige ondernemers. Terwijl wordt gepleit voor nauwe samenwerking tussen VDAB, onderwijs sociale promotie (OSP) en de VIZO-centra voor KMO-opleiding in het raam van Edufora, voert de VDAB een oneerlijke concurrentiestrijd met de VIZO-centra door haar opleidingsaanbod niet te beperken tot werkzoekenden maar uit te breiden tot KMO's.'Dat zei Luc Neyens, provinciaal directeur van het Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen (VIZO) in Antwerpen naar aanleiding van de presentatie van een onderzoek naar de effectiviteit van de VIZO-opleidingen voor KMO. Dat onderzoek wijst uit dat de opleidingen sterk bijdragen tot de vestiging van nieuwe ondernemingen en creatie van nieuwe banen. De 22 VIZO-centra in Vlaanderen ontvangen elk jaar ruim 100.000 cursisten volgens drie formules: jongeren tot 18 jaar in de leertijd, ondernemersopleiding en voortgezette vorming. In de provincie Antwerpen hebben de vier centra samen 19.000 cursisten van wie 3.000 in de leertijd, 6.000 in de ondernemersopleiding en 10.000 in de voortgezette vorming. Het overgrote deel van de docenten is zelf ondernemer.