Advertentie
Advertentie

VKG belegt in Angelsaksische stijl

BRUSSEL (tijd) - De goede prestaties van de financiële markten leggen de Voorzorgskas voor geneesheren en tandartsen geen windeieren. In 1995 boekte de VKG een rendement van 17,78 procent. Zonder ultieme aandelencrash belooft 1996 minstens even goed te worden, al wil Karel Stroobants zich niet laten vastpinnen op een cijfer. De VKG heeft haar in 1996 gerealiseerde beleggingsopbrengst trouwens beschermd met een zogenoemde 'Collar-constructie', een gecombineerde koop- en verkoopoptie.'In 1990 waren de reserves nog voor bijna 100 procent belegd in obligaties', zegt Rose Marie Hermosa. Sinds de volledige reorganisatie van het beleggingsbeleid van de VKG is dat 60 procent in aandelen, 30 procent in obligaties, 8 procent in vastgoed en 2 procent in liquiditeiten. De 60 procent aandelen zijn verdeeld over 20% België, 15% Europa, 10% Amerika, 10% Pacific en 5% Japan. 'De bescherming van onze beleggingsopbrengsten en van onze balans is nodig omdat de toezichthoudende Controledienst voor de Verzekeringen (CDV) voor het bepalen van de solvabiliteit voortgaat op de 'liquidatiewaarde' van de pensioenkas per 31 december', zegt Karel Stroobants. 'In Groot-Brittannië wordt de 'going concern'-methode toegepast en wordt de waarde van een pensioenfonds niet volgens de marktwaarde op 31 december maar volgens de 'discounted cash flow'-methode' berekend. Ter bescherming kocht de VKG een verkooprecht (putoptie) en verkocht ze een aankooprecht (call optie). Deze zogenoemde 'Collar-constructie\} zorgt er voor dat de in 1996 gerealiseerde beleggingsopbrengsten tot het einde van het jaar binnen een bepaalde band blijven.