VKG schakelt met succes over naar kapitalisatiestelsel

BRUSSEL (tijd) - De Voorzorgskas voor Geneesheren, Tandartsen en Apothekers (VKG) schakelde voor haar pensioenuitkeringen vanaf dit jaar over van een verdelingsstelsel naar een kapitalisatiestelsel. De overstap lukte, enerzijds dank zij de bereidwilligheid van 91 procent van de gepensioneerden om hun pensioen in één keer op te nemen, en anderzijds omdat het fonds over 1995 een return uit beleggingen van ruim 18 procent haalde.'1995 is het jaar 1 voor de VKG', zo leidde adjunct-directeur Karel Stroobants de persvoorstelling van het activiteitenrapport over 1995 in.