Advertentie
Advertentie

VKW en Boerenbond praten over fusie van diensten

(tijd) - Het Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden (VKW) en de Boerenbond voeren gesprekken over samenwerking en zo mogelijk fusie van hun economische activiteiten. Dat kan leiden tot het samensmelten van de sociale secretariaten van de twee organisaties en eventueel ook van de kinderbijslagfondsen en de sociale verzekeringskassen. Het mogelijke samengaan van VKW en Boerenbond blijft wel beperkt tot de diensten. Voor de belangenbehartiging van de leden blijven de twee organisaties afzonderlijk optreden.Het VKW beschikt onder meer over een sociaal secretariaat, een kinderbijslagfonds, een sociale kas voor zelfstandigen, een bureau voor managementadvies, een medische controledienst voor werkgevers en een ziekenfonds. De werkgeversorganisatie streeft er naar haar krachten in de eerste drie domeinen te bundelen met die van de Boerenbond. Die groepeert zijn sociale diensten onder de noemer SBB. Tot de dienstengroep behoren een sociaal secretariaat, een kinderbijslagfonds, een sociaal verzekeringsfonds, een afdeling personeelsmanagement, een dienst accounting, en een afdeling bedrijfsdiensten. Volgens meerdere bronnen is de reden voor de mogelijke fusie dat het VKW financieel in moeilijke papieren zit.