Advertentie
Advertentie

VKW mist langetermijnvisie in interprofessioneel overleg

(tijd) - Het interprofessioneel overleg is te veel een tweejaarlijkse boksmatch gericht op een aantal beperkte themas. Een langetermijnvisie ontbreekt. Dat is de mening van het Verbond van Christelijke Werkgevers en Kaderleden (VKW). Uit een enquête bij haar achterban leidt de werkgeversorganisatie af dat loonmatiging, arbeidsflexibiliteit en een aanpak van het oneigenlijke gebruik van het tijdskrediet prioritair zijn.