VKW: pensioen op 60 geen verworvenheid

(tijd) - Het pensioensysteem voor mannen en vrouwen moet gelijk zijn. Inzake de pensioenleeftijd moet het systeem een zekere flexibiliteit vertonen en een reële keuze toelaten. Dit standpunt werd door de raad van bestuur van het Verbond voor Kristelijke Werkgevers (VKW) goedgekeurd. Volgens het VKW is een grondige studie noodzakelijk en moet erop gelet worden dat noch de bedrijven noch de komende generaties te zwaar belast worden. Een veralgemening van de pensioenleeftijd op 60 jaar is voor het VKW dan ook geen verworvenheid.