Advertentie
Advertentie

VKW pleit voor minder staat en responsabilizering in sociale zekerheid

(tijd) - Het Verbond van Kristelijke Werkgevers (VKW) wil dat de volgende regering "tegen iedere regulering twee dereguleringen plaatst'. Tegelijk moet iedereen voor zijn (financiële) verantwoordelijkheid geplaatst worden. De Vlaamse werkgeversorganizatie VEV verwijt formateur Wathelet dat hij bij zijn vele gesprekken van de afgelopen weken het Vlaams bedrijfsleven over het hoofd heeft gezien.