VKW: verankering geen alibi voor meer overheidsingrijpen

(tijd) - Het verankeringsdebat mag geen alibi zijn voor meer overheidsinterventionisme. Zo waarschuwt het Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden (VKW) in een standpunt over de problematiek van de Belgische (of Vlaamse) verankering van het bedrijfsleven. Ekonomische wetmatigheden moeten primeren op nationalistische opwellingen, aldus het verbond, dat daarom marktconforme maatregelen voorstelt, gebundeld rond tien aktiepunten.Het VKW heeft het niet begrepen op de slogantaal die rond het verankeringsdebat hangt, zoals "de uitverkoop van Belgische bedrijven' of "het gevaar voor Franse kolonizatie'. De kristelijke werkgevers pleiten voor een objektieve benadering van de problematiek.