VKW wil bijzondere regeling voor beschutte werkplaatsen

(tijd) - Het Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden (VKW) pleit in een persmededeling voor een bijzondere regeling bij de oprichting van een autonoom paritair komitee voor de beschutte werkplaatsen. Het VKW vindt dat men moeilijk kan stellen dat de beschutte werkplaatsen echte ekonomische entiteiten zijn en dat daarom naar aangepaste oplossingen moet gezocht worden.