Vlaams ABVV denkt naover nieuwe rol

(tijd) - De Vlaamse vleugel van de socialistische vakbond ABVV houdt op maandag 15 oktober een statutair congres, waar ook de nieuwe rol van de vakbond in een veranderd Vlaanderen onder de loep zal worden genomen. Op de agenda staan de relatie tussen de sociale partners en de politieke wereld, de nood aan bijkomende vorming en opleidingen, levenslang leren, en de rol van de vakbonden in dossiers zoals mobiliteit en milieu.