Advertentie
Advertentie

Vlaams akkoord over 600 miljoen lastenverlagingen

(tijd) - De nieuwe Vlaamse regering gaat de belastingen met 600 miljoen euro verlagen. Het gros daarvan, 500 miljoen euro, moet werken fiscaal aantrekkelijker maken. De andere 100 miljoen euro gaat naar lagere registratierechten op bouwgronden en lagere erfenisrechten voor de langstlevende echtgenoot. Door de krappe budgettaire ruimte gaat de lastenverlaging in vanaf 2007. Pas in 2009 komt ze op kruissnelheid.