Vlaams belangenconflict rond dienstencheque

(belga/tijd) - Het Vlaams Parlement heeft woensdag unaniem een motie goedgekeurd over een belangenconflict inzake de dienstencheque voor bejaarden. De behandeling van de sociale programmawet in het federale parlement wordt daardoor opgeschort.In de sociale programmawet, die al door de Kamer is goedgekeurd en vandaag door de Senaat zou worden behandeld, staat een artikel over de dienstencheque voor bejaarden. De federale regering kent zich daarbij het recht toe om met een KB een 'complement' toe te kennen op de tegemoetkoming voor zorgbehoevende bejaarden. Dat complement 'kan worden toegekend in de vorm van dienstencheques'. Bedrag, toekenningsvoorwaarden en modaliteiten kunnen met een ministerieel besluit worden vastgelegd.