Vlaams Blok vraagt vervolging PSers

(tijd) - Gerolf Annemans, fractieleider van het Vlaams Blok in de Kamer, vraagt de Brusselse procureur des Konings om enkele kamerleden van de PS te vervolgen. Een zestal kamerleden, onder wie Patrick Moriau, brachten woensdag tijdens het debat over de kieshervorming de Hitler-groet.Wij deden dit om ons ongenoegen te uiten over de niet-democratische betoging van leden van het Taalaktiekomitee en de kamerleden van het Vlaams Blok, zegt Patrick Moriau. Daarom protesteerden wij met de Hitler-groet, zegt Moriau.In zijn brief aan de Brusselse procureur, Benoit Dejemeppe, verwijst Annemans naar Brusselse en Antwerpse rechtspraak die stelt dat een Hitler-groet een schending is van de racismewet. In die rechtspraak staat dat de Hitler-groet niet dubbelzinnig is en hij op zich een aansporing tot rassenhaat is. Dat stelde de Brusselse strafrechter Paul van Gheluwe in zijn vonnis van 15 juli 1996 over een Hitler-groet van een Brussels gemeenteraadslid bij de aflegging van de eed.Dejemeppe had gisteren de brief van Annemans nog niet ontvangen. De Brusselse procureur bevestigde de teneur van de Antwerpse en Brusselse rechtspraak, maar stelde tegelijkertijd dat artikel 58 van de grondwet de leden van de Kamer en de Senaat de immuniteit verleent voor de meningen die zij in het halfrond verdedigen. Die immuniteit is absoluut en stelt de kamerleden vrij van vervolging of onderzoek. Ook nadat hun mandaat afgelopen is.De vraag rijst natuurlijk of een gebaar als een mening beschouwd kan worden, zegt Dejemeppe. Daar is verder onderzoek voor nodig, besluit de Brusselse procureur. SV