Vlaams Blok wil van Vlaams parlement breekijzer maken

(tijd) - Het Vlaams Blok wil van het Vlaams parlement een breekijzer maken om de federale logica te doorbreken en zodoende de weg naar Vlaamse onafhankelijkheid te effenen, zo stelde Filip de Winter gisteren op een persconferentie over de rol van het Vlaams parlement. 'Alleen door een spanningsveld te creëren tussen de Vlaamse en de federale regering, kan een nieuwe staatshervorming op gang worden gebracht.'Concreet denkt het Vlaams Blok aan het stopzetten van de subsidiëring voor Franstalige scholen in de Vlaamse faciliteitengemeenten of het uitschrijven van een Vlaamse volkslening, waarbij de rente hoger zou liggen dan bij de federaal uitgeschreven volksleningen. 'Het wordt tijd dat Vlaanderen niet alleen zijn tanden laat zien, maar ze ook ergens in zet', aldus Filip de Winter.