Advertentie
Advertentie

VLAAMS-BRABANT - De haven van Brussel is de economische long van het g

ewest en kan de toekomst met optimisme tegemoet zien. Zo luidt het althans in een onderzoek over het sociaal-economisch belang van de bedrijven die in het havengebied zijn gevestigd. De studie is het werk van het Brussels Observatorium van de Arbeidsmarkt. Het havengebied telt een 300 bedrijven, overwegend KMOs, die samen voor 5.800 directe en 2.500 indirecte arbeidsplaatsen zorgen. 59 procent van de havenarbeiders zijn Brusselaars.De bedrijven zijn in de nabije toekomst van plan 68 miljoen te investeren, vooral in gebouwen en rollend materieel, wijst de studie uit. In 2000 waren de havenbedrijven goed voor 2,5 procent van de omzet van de Brusselse regio.De Brusselse regering heeft donderdag overigens de beheersovereenkomst met de haven van Brussel goedgekeurd. De overeenkomst bepaalt onder meer dat de site van Carcoke zal worden gesaneerd. De installaties van de cokesproducent die er was gevestigd, werden jaren geleden gesloten. De site is vervuild en beslaat een oppervlakte van 12 hectare waar mogelijk industriële bedrijven gevestigd kunnen worden. De haven zal optreden als beheerder van de sanering. Minister Chabert zal het contract voorstellen als de laatste details zijn geregeld.ANTWERPEN - Het technologiecentrum Innotek in Geel start het InnoCall-project op dat voor het eerst gedecentraliseerde diensten zal leveren in de Kempen. Tot nu toe werden deze professionele diensten enkel in de metropolen Brussel en Antwerpen aangeboden. Innotek krijgt daarvoor ruim 350.000 euro Europese steun en creëert 19 bijkomende banen. De steun wordt toegekend in het kader van Doelstelling 2-programma, dat loopt van 2002 tot 2006.Het managementcomité van het Doelstelling 2-programma Antwerpen-Kempen kende zopas ruim 651.000 euro Europese steun toe aan drie projecten in de regio Kempen. De middelen komen uit twee Europese structuurfondsen, met name het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Europees Sociaal Fonds (ESF). De twee andere projecten zijn ingediend door het Centrum voor Middenstandsopleiding (CMO) Kempen. Het eerste project heeft betrekking op de uitbreiding en optimalisering van de opleidingsinfrastructuur van CMO in Turnhout. De steun, die 275.000 euro bedraagt, moet onder meer dienen voor de bouw van multifunctionele ruimten, de ombouw van ateliers en de uitbreiding van de parking. CMO-Kempen hoopt het aantal sessies voor vraaggerichte opleidingen met 5 procent per jaar te kunnen verhogen vanaf het schooljaar 2002-2003. Eveneens in Turnhout wil CMO-Kempen met zijn tweede project, dat 18.875 euro Europese steun krijgt, een multimediale PC-klas inrichten met Cyberhoek. Het nieuwe programma Bedrijfsbeheer van het Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen (VIZO) voorziet in het gebruik van een multimediaal ondernemersplan voor toekomstige ondernemers. Het derde project, dat uitgaat van Innotek in Geel maar zich uitstrekt over de gemeenten van het Doelstelling 2-gebied (Mol, Balen en Dessel) en de zogenoemde phasing-outgemeenten (Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Kasterlee, Laakdal, Meerhout, Olen, Turnhout en Westerlo), bestaat uit een ICT-project en een belcentrumproject InnoCall. Het ICT-project bevat vijf onderdelen: monitoring, platformwerking, informatie- en sensibilisering, coördinatie en animatie en ten slotte advies. Het project is zowel gericht naar het bedrijfsleven, de non-profitsector en organisaties. Daarnaast zet Innotek ook een gedecentraliseerd contactcenter InnoCall op. Innotek beheert het technologiehuis in Geel. Daar wordt het contactcenter ingericht. Het is een belcentrum waar 22 operatoren kunnen werken maar het centrum laat ook toe dat nog eens 15 teleoperatoren thuis werken. Door het Contact Center worden voor het eerst professionele diensten aangeboden in de Kempen die voorheen enkel in Antwerpen of Brussel beschikbaar waren. Voor het ICT-Kempen project en het Innocall-project krijgt Innotek 357.824 euro Europese steun. InnoCall zal in 2002 19 bijkomende banen opleveren. Verwacht wordt dat 30 bedrijven van de diensten van InnoCall gebruik zullen maken.