Advertentie
Advertentie

Vlaams-Brabant - Het voorbije jaar werden in Halle-Vilvoorde 2.

100 nieuwe bedrijven opgericht waarvan de helft eenmanszaken. Dit is één minder dan in 1999. In 1994-98 waren er gemiddeld 500 meer. In 2000 gingen in deze regio slechts 210 bedrijven in faling. Dit is 70 procent minder dan tijdens de crisisjaren 1996-97 en 40 procent minder dan 1999 toen 290 falingen werden opgetekend. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer voor Handel en Nijverheid van Halle-Vilvoorde. De regio geeft daarmee op nationaal niveau blijk van een opvallende economische dynamiek.Dat er in 1999 en 2000 ondanks de sterke economische groei weinig nieuwe ondernemingen werden opgericht, wijt de Kamer aan de strengere bepalingen die op 1 januari 1999 van kracht werden in de vestigingswet. Spijtige conclusie is dat de wet de starters beknot in plaats van hen te helpen en zo een rem vormt op de economische ontwikkeling en tewerkstelling, aldus de Kamer. De federale regering wordt dan ook opgeroepen werk te maken van een vereenvoudiging van de administratieve verplichtingen en van de vestigingsreglementering.west-vlaanderen - De elfde editie van het tweejaarlijkse Land- en Tuinbouwsalon in Roeselare pakt dit jaar uit met een nieuwe stijl die de sector een positief imago wil bezorgen. De beurs werd vorige week in Roeselare voorgesteld aan de pers en is een regionaal ontmoetingsforum voor de land- en tuinbouwsector dat om de twee jaar ongeveer 30.000 bezoekers naar de Roeselaarse Hallen lokt. De beurs wil dit jaar onder meer de interactiviteit met haar bezoekers verhogen. Het doet dit met de organisatie van een fotowedstrijd, een eigen website, een bezoekerswedstrijd, een expositie met oude trekkers en een ontbijtdebat over biologische landbouw. Dit jaar schreven 144 standhouders in. Dat is ongeveer hetzelfde aantal als de vorige editie. Daarmee is de 10.000 m2 van de Roeselaarse Hallen volledig volzet. Die standhouders vertegenwoordigen onder meer de toeleveringsbedrijven voor de land- en tuinbouw, de machinehandel, stallenbouw, veeteelt en de dienstverlenende sector.Het land- en tuinbouwsalon is een van de vier regionale expos over land- en tuinbouw die ons land rijk is. In de marge waren er ook geruchten op te vangen als de nationale beurs voor land- en tuinbouw Agribex zou verdwijnen en zich omvormen tot een regionale beurs. De beurs in Roeselare vindt plaats op 27, 28 en 29 januari.West-Vlaanderen - Onlangs heeft de federale minister Isabelle Durant, die bevoegd is voor mobiliteit en vervoer, de aanleg van bijkomende sporen tussen het havengebied van Zeebrugge en Gent geschrapt uit het investeringsprogramma van de spoorwegen. Het betreft de aanleg van een derde spoor tussen het havengebied en Brugge en van een derde en vierde spoor tussen Brugge en Gent. Deze capaciteitsuitbreiding was reeds ingeschreven in het eerste tienjarenplan 1991-2000 en was opnieuw opgenomen in het geactualiseerde plan voor de periode 1996-2005. Dit geactualiseerde plan is in 1996 door de ministerraad goedgekeurd. Nu meent minister Durant het project te moeten schrappen.Als regionale ontwikkelingsinstelling heeft de GOM - West-Vlaanderen geprotesteerd bij minister Durant. De GOM haalde hiervoor twee redenen aan. Vooreerst is er de steeds groeiende activiteit in de haven van Zeebrugge. Het is duidelijk dat de uitbouw van de verschillende vervoersmodi moet anticiperen op de verwachte haventrafieken. Een tweede reden die de GOM aanhaalt ligt in de sfeer van verkeersleefbaarheid en zorg voor het natuurlijke milieu. Vanuit die optiek heeft de GOM - West-Vlaanderen aan minister Durant uitdrukkelijk gevraagd de aanleg van de bijkomende sporen tussen de Zeebrugse haven en Gent niet te schrappen uit het investeringsprogramma van de spoorwegen.Antwerpen - Ook de spoortunnel onder de Schelde in Antwerpen, een derde en een vierde spoor richting Gent en de aanleg van de goederenlijn naar Bergen op Zoom (lijn 11) komen niet voor op het prioriteitenlijstje voor de spoorwegen van minister Durant. Kan niet, vindt senator Ludwig Caluwé (CVP). Want de Nederlandse Spoorwegen verwachten voor de komende jaren een verviervoudiging van het goederenspoorverkeer tussen Antwerpen en Rotterdam. Bovendien wordt in Nederland de aanleg van lijn 11 voorbereid met inspraak- en overlegprocedures.Senator Caluwé vreest dat het enige alternatief, het gebruik van de reeds overbezette lijn 12, voor nog meer overlast zal zorgen in de dorpskernen van Ekeren, Mariaburg, Kapellen, Kapellenbos, Heide, Kalmthout, Wildert en Essen. Maar de minister is het daarmee oneens. Zij verwacht dat de trafiek op de lijn 12 fors daalt eens de HST in een eigen bedding richting Nederland spoort.