Advertentie
Advertentie

VLAAMS-BRABANT - Na meer dan zeven jaar procederen is eindelijk schot

gekomen in de pogingen van het Leuvense stadsbestuur om een verloederd industrieterrein langs de Aarschotsesteenweg in Wilsele te saneren tot een bedrijvenzone van 70 are.De Leuvense schepen Jaak Brepoels (sp.a) verwacht dat volgend jaar gestart kan worden met de sloop van de gebouwen. Nadien volgt de bodemsanering en uitrusting van de zone. De GOM Vlaams-Brabant leidt de operatie in opdracht van de stad.Op deze terreinen staan nog grotendeels vervallen gebouwen van de voormalige, inmiddels failliete Maiserie de lEst.Ook de uitvoering van de bouwplannen van The Corporate Village loopt naar wens, schrijft de Kamer voor Handel en Nijverheid Halle-Vilvoorde. The Corporate Village is een van de grootste vastgoedprojecten in de luchthavenregio. Inmiddels zijn al twee van de zes geplande kantoorgebouwen volledig opgetrokken, en aan interesse uit de bedrijfswereld ontbreekt het zeker niet.OOST-VLAANDEREN - Het Subregionaal Tewerkstellingscomité (STC) Aalst-Oudenaarde lanceert een positief actieplan om duurzame jobs te scheppen voor de verschillende kansengroepen op de arbeidsmarkt. Dat meldt het magazine van de Oost-Vlaamse Kamer van Koophandel. Het doel is een evenredige en evenwaardige participatie van groepen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt: allochtonen, laaggeschoolden, langdurig werklozen, ouderen en jongeren te realiseren. Ondernemingen die zich willen inzetten om een gelijkekansenbeleid te voeren, kunnen een positief actieplan indienen bij het STC van hun regio en na goedkeuring en uitvoering van het project ontvangt de onderneming een subsidie van 2/3 van de gemaakte kosten voor de uitvoering van het plan met een maximum van 12.350 euro.