VLAAMS-BRABANT - Ondanks de acute nood aan bijkomende bedrijfsgrond li

gt in Vlaams-Brabant thans 1.000 hectare bedrijvenzone ongebruikt. Dit is 23 procent van de totale bedrijvenzone waarover de provincie beschikt. Dat zei Roger Hanon van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Kamer voor Handel en Nijverheid in Tienen.In bepaalde gevallen gaat het om terreinen die bijvoorbeeld door een gebrek aan ontsluiting niet meer als bedrijvenzone ontwikkeld kunnen worden, in andere gevallen worden de gronden niet op de markt aangeboden omdat ze eigendom zijn van bedrijven die ze willen gebruiken voor eventuele latere uitbreiding of omdat ze in het bezit zijn van particulieren.Volgens Hanon zijn de diverse mislukte pogingen in het recente verleden om in het arrondissement Leuven nieuwe bedrijventerreinen te creëren onder meer te wijten aan het feit dat Vlaams-Brabant nog 1.000 hectare ongebruikte terreinen ter beschikking heeft.In Tienen is de GOM verantwoordelijk voor de realisatie van de 35 hectare grote bedrijvenzone Grijpen waarvan in 1998 de eerste gronden beschikbaar kwamen. Na een moeizame start is thans al 13 hectare verkocht en 8,4 hectare in optie gegeven. Alles samen, met inbegrip van de zeven bedrijven in het bedrijvencentrum, gaat het om 24 bedrijven.ANTWERPEN - De Kamer van Koophandel en Nijverheid in Mechelen start met een vierde Plato-project in september. In elk Plato-project treden managers uit grote ondernemingen op als peter van een groep KMO-bedrijfsleiders. Het gaat om groeiondernemingen of bedrijven die over een redelijk groeipotentieel beschikken en volop kunnen profiteren van de kennis en ervaring die hun peters ter beschikking stellen. Elk Plato-project duurt twee jaar en steunt op vier pijlers: informatie, ondersteuning, ervaringsuitwisseling en netwerking. Voor elke groep van een twintigtal KMO-bedrijfsleiders zijn twee peters beschikbaar. Op geregelde tijdstippen vinden informele bijeenkomsten plaats. Naast deze maandelijkse groepsbijeenkomsten over zelfgekozen themas, waarop vaak ook externe sprekers worden uitgenodigd, zijn er nog algemene samenkomsten en informele activiteiten gepland. Voorts is ook individueel advies van een peter mogelijk. Inlichtingen: Kamer van Koophandel en Nijverheid Mechelen, Peter van Doninck,tel.: 015/45.10.20,e-mail: p.van.doninck@ccimechelen.beANTWERPEN - Het managementcomité Kempen voor de toekenning van Europese steun uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Europees Fonds voor regionale Ontwikkeling (EFRO) keurde zopas elf nieuwe projecten goed, samen goed voor 1,78 miljoen euro Europese steun. De steun is bedoeld om projecten te steunen die bijdragen tot de economische of sociale verbetering van de streek. Zij wordt toegekend in het kader van het Doelstelling-2 programma, dat welvaartverschillen tussen de Europese regios tracht weg te werken. Het Doelstelling-2 gebied is beperkt tot de gemeenten Mol, Balen en Dessel naast nog een tiental andere gemeenten, waaronder Herentals, Turnhout en Geel die uitdovende steun krijgen. In 2001 keurde het managementcomité voor de Kempen 40 dossiers goed voor een totale steun van 8,14 miljoen euro. Het managementcomité-subcomité Kempen telt vertegenwoordigers van de Vlaamse, provinciale en gemeentelijke overheden.